Møllerne er 1.maj 2019
overdraget til de 2 lodsejere.
Læs mere under aktuelt
Der er nu udbetalt udbytte i
forbindelse med salget
1.000,-kr pr andel

                                                                               
                   
 I forbindelse med udbetalingen
har vi fået beløb tilbage.
Har du ikke modtaget udbetaling
kunne det være fordi vi ikke har fået
dit nye kontonummer
ballenvej36@gmail.com
      
 
AKTUELT