Resultatopgørelse 1/1 -

31/12 2019

 

 

Salg strøm

 

805.192

 

 

0

805.192

 

Lodsejerafgift

 

 

18.933

 

Driftsomkostninger

 

56.470

 

Regnskab og kontingenter

 

5.035

 

Porto og gebyr

 

6.368

 

Telefon

 

1.874

 

Kontoromkostninger

 

4.219

 

Møder

 

4.130

 

Løn

 

40.000

 

Forsikringer

 

18.320

 

Omkostninger i alt

 

 

155.349

 

Resultat før afskrivninge r

 

 

 

649.843

Gevinst vindmøller

 

 

2.941.914

Afskr vej+lodejerafgift

 

 

36.333

 

Resultat før finansiering

 

 

 

3.555 .424

Renteindtægter

 

0

 

Renteudgifter

 

-11.853

11.853

 

 

Årets resultat

 

 

 

 

3.543.571

Status pr. 31. december 2019

 

Aktiver :

 

 

Vindmølle

58.087

Salg

3.000.000

Gevinst

2.941.913

 

 

0

Lodsejerafgift

30.000

 

- 5% af 600.000

30.000

0

 

Vej

 

6.333

 

Restafskrivning

6.333

0

 

Danske Bank

 

 

133.963

Danske Bank

 

1.004.498

Danske Bank

 

275.569

Moms

 

701

Aktiver

 

1.414.731

 

Danske Bank

 

 

3.823

Skyldige omkostninger

 

121.944

 

 

125.767

 

Egenkapital pr. 1/1 - 2019

 

2.450.393

 

Årets overskud

3.543 .571

 

Udbetalt til anpartshavere

4.705.000

 

Rente gebyr

0

 

Egenkapital i Selskab

 

1.288.964

 

Passiver

 

 

1.414.731

 

Skematisk opgørelse

 

2019

 

 

Pr. anpart

Selvangivelse

Budget

Salg af strøm

805.192

171

Punkt20

0

Renteindtægter

0

0

Punkt 38

0

Renteudgifter

11.853

3

Punkt 44

0

 

Skattepligtig formue

 

1.288.964

 

274

 

 

 

Beløbet på 171 kr. ganges med antallet af ejede anparter, hvorefter der fratrækkes 7000 kr.

 

Der medregnes 60% af restbeløbet. Beløbet påføres punkt 20 på selvangivelsen.

 

Der er et fradrag pr. vindmølleejer på 7.000 kr.

 

 

              Erhvervsmæssig opgørelse 2019

Pr. anpart        Selvangivelse

Resultat før finansiering             3.555.424             756             punkt 35

 

Renteindtægter                                             0              0              punkt 35

Renteudgifter                                      11.853                3              punkt 35

Skattepligtig formue                   1.288.964             274